dilluns, 1 d’octubre de 2012

LES TIC

LES NOVES TECNOLOGIES


1. Lectura de l’ article:Collera, V. (2012). El futuro de la lectura. EL País. Babelia. 15.9.2012 (pàgs. 10-11)

Primer llegir l’article en format digital: cultura.elpais.com/.../1347445405_451371..., després imprimir i tornar-lo a llegir en format paper.

-
Quina d’aquestes dues lectures consideres que ha estat més aprofundida? Quins continguts destacaries?

Personalment, la lectura que trobo que ha estat més aprofundida ha sigut la de format paper, perquè he pogut estar més atent al contingut de la lectura. Quan llegeixo digitalment durant molta estona, se’m cansa la vista i m’ocasiona en molts cassos algun que altre mal de cap. Realment prestes més atenció a una lectura en format paper, ja que només estàs concentrat per a la lectura en qüestió i no tens res més a l’abast en que et puguis despistar, en canvi quan es tracta de llegir digitalment, et distreus amb més facilitat i no es presta la mateixa atenció i la concentració es menor, perquè et pots distreure amb alguna pàgina web de publicitat que se’t obra automàticament, en un missatge que t’arriba al correu electrònic, etc. A part que la comoditat de girar una pàgina amb els dits, no te comparació en utilitzar el mouse de l’ordinador i anar baixant les pàgines de forma continuada, ja que a la pantalla no t’avarca tota la pàgina, si no és que ho poses en un format de lletra més petita i tornant en l’aspecte comentat anteriorment, acabes forçant la vista més del normal, per tant acaba sent perjudicial.

Com a continguts a destacar, sobretot els subtítols que utilitza l’autora de la notícia. La comparativa que fa constantment amb el que és un llibre i amb el que es pot convertir si segueixen avançant les noves tecnologies. L’explicació que fa del que es pot entendre sobre llegir i que entenem per llegir, ja que avui dia una lectura la podem fer de forma avançada buscant informació al Google o si no entenem alguna frase buscar el significat o paraules a un traductor. Els suports on recrearem la lectura, ja que cada vegada hi ha més persones que utilitzen les Tablets, I-books i altres mètodes per poder llegir, i a més a més en molts cassos t’ocupa menys una TIC que un llibre depenent del volum. En un futur com es parlarà dels llibres, ja que si van desapareixent, es possible que els futurs infants no sàpiguen que és un llibre, perquè hauran vist sempre una lectura en format digitalitzat. I finalment els espais cada vegada queden més reduïts per als llibres, ja que es necessiten més zones per a col·locar ordinadors, els cables d’aquests i els llibres quedaran, per tant, exclosos del públic.


 2.- Què en penseu de la següent afirmació ? Justificar la respostaCada vegada esperem més de la tecnologia i menys dels humans. Ens sentim sols, ens fa por la intimitat. Estem connectats constantment. Ens dona la sensació d’estar en companyia sense haver de sotmetre’ns a les exigències de l’amistat, però el cert és que malgrat aquesta por a estar sols, sobretot alimentem relacions que podem controlar, les digitals. …. Hem de tornar a aprendre el valor de la solitud. (Sherry Turkie, 2012- EPS nº 1852- 25-3-2012).

Estic totalment d’acord amb Sherry Turkie. Cada vegada depenem menys de nosaltres mateixos. A la mínima ho exposem tot a la tecnologia, ja que ens resulta més ràpid i fàcil. Per respondre una pregunta complicada podem trobar informació a Internet ràpidament, en canvi abans això era impossible ja que per trobar informació teníem de recórrer als nostres coneixements o buscar informació als llibres, era un procés lent i complex. 
Ens sentim sols, ens passem el dia connectats a Internet (facebook, msn, twiteer,whatsap...) no apreciem la soledat, des de que hi ha tecnologia és pràcticament impossible desconnectar un segon del món. Alimentem les amistats assentats en una cadira parlant per l’ordinador, ja no fa falta ni sortir el carrer, amb les noves tecnologies podem jugar i parlar cada un a casa seva sense necessitat d’estar junts.
Penso que la tecnologia és un procés bo, però comença a ser excessiu. S’ha de saber quan i perquè utilitzar la tecnologia no abusar d’ella. Abans els nens i nenes sortien a jugar al carrer, sigui el que sigui s’ho passaven bé, i  consideraven els seus amics els nens amb els que jugaven. Avui en dia aquest valor d’amistat s’està perdent, ja que la pots mantenir fàcilment per Internet. Trobo trist que els nens i nenes d’avui en dia es conformin quedant-se a casa jugant a l’ordinador. 
3.- Lectura dels articles:

Ortí, A. (2012). Cómo internet cambia nuestro cerebro. La Vanguardia- ES- 25-5-2012.
Rius, M. (2012). Mi otro yo de las redes sociales. La Vanguardia. Es / 22-6-2012.
Verdú, D. (2012). El fin de la cultura de los objetos. El País, 16-9-2012, pàgs. 34-35.

a)    Com creus que Internet està afectant (positiva i negativa) la teva vida i la dels altres?
El debat de si les noves tecnologies afecten negativament el cervell no te fi, ja que no esta comprovat de forma científica.
Aquest abús de les noves tecnologies està creant una societat accelerada, on aquesta velocitat s’està traslladant a molt àmbits de les nostres vides. També es troba els seus afectes a capacitats sensorials com és la parla, actualment es parla més ràpid ( 150 paraules per minut) i la capacitat d’escolta es menor.
Cada cervell s’ha d’adaptar a una nova forma de captar informació, ja que les noves tecnologies ens ajuda a manejar molta informació però no a tractar-la de la forma més adequada i evita el pensament crític.
Les TIC ens ajuda esta informats a tot moment, poden consultar a través de la memòria externa (google.com) qualsevol informació que necessitem. També ens permet tenir vida social però no amb accés, perquè sinó afecta a les habilitats socials individuals de cada persona.

b)   Creus que Internet afavoreix la cultura de la còpia?
Internet és una eina que dona molts recursos, però una de les coses més importants que dona és informació de tot tipus per aquesta raó fomenta la cultura de la còpia.
En un clic pots trobar aquesta informació per tant és mes fàcil i ràpid copiar aquesta informació tal qual ens diu Internet i no haver d’invertir temps ens seleccionar i elaborar un resum sobre l’informacio tractada.

      c)  Quins continguts destacaries. Fer-ho de forma sintètica.
- Una societat accelerada
- Les TIC no deixa espai al pensament crític
- Google: La nova memòria externa
- Les TIC donen més coses, però menys importants
- Moltes hores connectat perds habilitats socials

d)   Com creus que aquests factors socials i culturals poden modificar la manera d’ensenyar i d’aprendre?

El ritme accelerat que provoca les TIC pot afectar tant positivament com negativament. Hi haurà alumnes que els anirà be aquesta rapidesa, ja que no tenen problemes per assolir els objectius, en canvi a d’altres alumnes no els anirà be perquè hi haurà un ritme massa accelerat i no progressaran de forma correcte, sense assolir els coneixements bàsics i necessaris per a seguir endavant.
Aquesta dificultat per concentrar-se que provoca les TIC fa que hi hagi alumnes dispersos, per tant el professor haurà de programar les sessions per tal de evitar que l’alumnat es dispersi i pugui progressar en el seu aprenentatge.
En general les TIC aporten coses positives com coses negatives però el més important es saber-ho utilitzar de forma adequada per tant aquestes tecnologies poden canviar la manera de donar classes d’una manera inesperada.

4.- Elaborar una graella on s’especifiquin un mínim de 5 instruments vinculats a les TIC, per descriure les avantatges i inconvenients de cada tecnologia i les estratègies psicopedagògiques a tenir en consideració.

TECNOLOGIA
AVANTATGES
INCONVENIENTS
ESTRATÈGIES PSICOPEDAGÒGIQUES
INTERNET
-Usar el llenguatge, els símbols i els textos interactivament.
-Suport a l’aprenentatge interactiu.
-Eina per adquirir nous conceptes, procediments i actituds.
-Estar informat sobre l’actualitat.
-Connexió i informació a l’instant.
-Crea addició.
-Pèrdua de temps.
-Incultura.
-Informacions de recerca falses.
- Fomentar actituds inquisitives de recerca i de resolució de problemes.
-Recerca d’informació i d’autoprenentatge.
-Control en l’edat que s’utilitza.
LLIBRES DIGITALS
-Proporcionen molts nous recursos que milloren la comprensió.
-Atenció i la implicació de l'alumnat al ser més visual.
- Millora la memòria visual, facilita la individualització i el treball autònom
dels estudiant.
-Desenvolupament de la imaginació i la creativitat. -Realitzar experiments.
- Problemes de connexió i velocitat a Internet en els centres, manca d'ordinadors personals (en les classes i a casa).
- Manca de connexió a internet en algunes llars...
-Els hàbits i recursos
previs dels docents.
-Increment significatiu de treball i temps que suposa buscar i revisar el material i preparar les classes.
- Facilita una renovació metodològica orientada a la innovació didàctica.
- Treballar les "intel·ligències múltiples"..., considerant també que facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius.
ORDINADOR
- Eina de suport de treball tecnològic.
- Millora en la presentació de treballs.
-Aprendre a col·laborar i treballar en equip.
-Potencia la capacitat de memorització (memòria visual)
-Pot produït vista cansada.
-Addicció.
- Si s’utilitza en excés pot produir vida sedentària.
-Necessitat d’electricitat.
-Emprar els ordenadors de forma competent i intel·ligent en la seva vida quotidiana.
- Desenvolupament d’actituds positives per a l’aprenentatge.
-Fomentar un bon ús.
-Buscar a Internet recursos per a l'assignatura i la realització d'exercicis (autocorrectius o no).
PISSARRES DIGITALS
- Correcció pública d'exercicis a l’aula.
-Recerca d'informació a Internet des de la pissarra digital interactiva.
- Presentació de materials buscats a Internet.
-Facilita la renovació metodològica orientada
a la innovació didàctica
-Permet accedir a classe a molts recursos.
-Augmenta
l'atenció i la motivació dels estudiants i en promou més la implicació i la participació.
-Facilita la realització de correccions col·lectives i activitats col·laboratives i en grup.
-Dedicar més temps en la preparació de les classes.
-Tenir problemes amb les connexions d'Internet.
-Problemes de virus i avaries.
- El professorat ha de tenir voluntat d'adaptació al canvi i millorar les pràctiques docents habituals.
- El professor ha de conèixer i seleccionar la informació digital més adequada a les seves circumstàncies.
- Tot el professorat necessita una formació didàctica i tecnològica inicial
- Resulta car.
- Integra l'ús de les TIC a les activitats de l'aula: buscar informació, realitzar i presentar treballs.
- Classes més vistoses i audiovisuals.
-Recerca d’informació.
-Ensenyanr la manera de trobar, destriar, ordenar, confegir, organitzar i exhibir la informació.
-Manipulació de materials impresos i de materials digitals.
XARXES SOCIALS
-Accés a ingents quantitats d’informació en format digital.
-Eina de suport per a la comunicació.
-Accedir, buscar i recuperar informació utilitzant diferents fonts d’accessibilitat de format en suport digital: CD-ROM, DVD, video, web i espais col·laboratius virtuals).
-Comunicació a l’instant entre els iguals.

-Entreteniment.
-Publicació d’informació personal.
-Necessitat de comunicar-te amb altres persones.
-Crea dependència.
-Necessitat d’una connexió d’internet.
-Usar el coneixement i la informació interactivament.
-Promoure i informar sobre l’utilització de privacitat.
-Control de l’informació que es publica.
-Controlar l’edat en que es fa ús de les xarxes socials.


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada