dilluns, 24 de setembre de 2012

LA OBESITAT
LA PREVENCIÓ DE LA OBESITAT INFANTIL

Marc conceptual:

Introducció

La obesitat és un important problema de salut pública al nostre país, amb una tendència que ha anat augmentant dramàticament en els últims anys, probablement degut als canvis en els diferents estils d’alimentació, amb un increment en el consum de greixos i sucres i una disminució de l’activitat física, especialment en les ciutats, en les quals s’estableix un gran nombre d’hores a les activitats sedentàries, com mirar la televisió o treballs on s’ha d’estar assegut moltes hores. La obesitat és causada per un consum d’energia (calories) superior al desgast energètic, és a dir, per un balanç energètic positiu, el que comporta depositari l’energia ingerida en excés en forma de greixos. 
Actualment la obesitat està considerada com a una malaltia en si mateixa i un factor de risc per a altres malalties cròniques.


Estudi de les causes de la obesitat infantil

 per: Lucia Bultó, Nutricionista i especialista en educació alimentària infantil                                     Obesitat infantil vs Activitat física