dilluns, 22 d’octubre de 2012

LES FAMÍLIES MONOPARENTALS


FAMÍLIES MONOPARENTALS
Introducció
}  S'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.


Objectius
}  Estudiar el tipus de famílies monoparentals que existeixen.
}  Observar les característiques del nen i la seva adaptació.
}  Avaluar els diferents factors de risc que es poden presentar per als nens el divorci.
}  Analitzar els diferents papers en els processos familiars monoparentals.
}  Conèixer les orientacions i recursos per tal d’intervenir en aquestes famílies.

Estructura
}  Desenvolupament (estudis).
}  Adaptació al divorci (perspectiva evolutiva, perspectiva sistemàtica i perspectiva ecològica).
}  ConclusionsDesenvolupament
Causes
}  Incorporació de la dona al món laboral.
}  La societat accepta més el divorci.
Riscs que corren els fills de pares separats
}  Major risc de desenvolupar problemes psicològics, de conducta, socials i acadèmics.
}  Síndromes externs.
}  Menor consecució  acadèmica i econòmica.
Com afrontar el divorci dels pares
}  Comprendre el perquè de la ruptura matrimonial.
}  Comunicació adequada.
}  Pensament positiu.
}  Afrontament actiu no evitar-ho.

Els fills adolescents de pares separats pateixen més depressions tot i que altres més positius, busquen recolzament en les seves amistats, buscant un feedback positiu.

Molts estudis han demostrat que es separen moltes més parelles amb una sola filla que tenint un sol fill, ja que els pares es cuiden més de la criança del nen i no de la nena.

Adaptació al divorci (perspectives)
}  Perspectiva evolutiva
Característiques de cada estadi evolutiu que responen a les experiències associades al divorci.
}  Perspectiva sistèmica
Característiques dels membres de la família i les seves interaccions, tot això afecta a l’adaptació de cada membre de la família.
}  Perspectiva ecològica
Les famílies són influïdes pels contexts socials i històrics en el qual es troben.


Conclusions
Per finalitzar aquest treball que tracta de les famílies monoparentals i monomarentals, hem observat que existeixen molt casos i factors dins d’aquests tipus de famílies que provoquen alguns trastorns en el nen, com una baixada de rendiment escolar, dificultats socials, canvis d’actituds i comportament negatives.
A més a més, hem pogut contemplar que s’han d’adoptar mesures preventives per tal de reduir els riscos i fomentar la resistència dels infants i adolescents, sobretot,  que viuen l’experiència d’una ruptura dels seus pares. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada