dilluns, 8 d’octubre de 2012

COMUNITATS D'APRENENTATGE


COMUNITATS D’APRENENTATGE
                                      
a) Lectura del document:

·         Sáez, Cr. (2011). La educación sale del aula. La Vanguardia- 29-Gener-2011.
Respondre a les següents preguntes:

1.- Què és l’educació expandida?
Avui dia l’adquisició de coneixement ja no passa exclusivament a l’aula, sinó que pot produir-se en qualsevol lloc i qualsevol moment. I el millor és que l’alumne, consumidor de contingut, ha deixat de tenir un paper d’observador passiu per convertir-se en protagonista actiu: crea, opina, comparteix coneixement, participa, es relaciona en xarxa i a la xarxa. Aquesta nova manera d’entendre l’ensenyament es denomina educació expandida.

El concepte d’educació expandida engloba les noves formes d’educació que incorporen i s’adapten als processos socials que aporta Internet, com la nova cultura digital, que es basa en l’organització en xarxa, el treball en equip, el copyleft – llicencies que permeten que qualsevol usuari utilitzi, modifiqui i redistribueixi un treball, sempre que mantingui aquestes mateixes condicions d’utilització i difusió.
Podem aprendre amb altres professor que no tenen perquè estar davant de nosaltres i poden ser altres persones que, per el plaer de compartir coneixement, t’ensenyen el que saben i podem aprendre amb altres materials que no tenen perquè ser llibres de text. Aquesta expansió del aprenentatge està provocant profunds interrogants i desafiaments en el sistema educatiu tradicional.2.- Quin haurà de ser en un futur el paper del docent?
Els educadors hauran de tenir un paper de mediació entre els coneixements i l’alumnat, ajudar als estudiants a formular les preguntes adequades, més que a intentar resoldre quines són les respostes correctes. Els professors i les escoles seguiran sent essencials, simplement tindran que reformular els valors que venim heretant des de fa 4000 anys. Els professors ja no podran controlar el coneixement que adquireixen els nens, però els hi hauran de donar eines per que puguin obtenir i analitzar informació de forma intel·ligent, per així convertir-se en millors alumnes i membres de la comunitat.

3.- Què es proposa que es faci l’aula
A l’aula, els ensenyaran a treballar en equip, a entendre a l’altre, a comprendre què els hi passa a ells mateixos i a resoldre conflictes, Hauran de donar-los-hi eines per que es formin com a persones, com a individus més solidaris, cooperadors, responsables, autònoms i, sobre tot, feliços.

b) Lectura del documents:

·         Secretaria de polítiques educatives (2010). El projecte de comunitats
d’aprenentatge a Catalunya. Generalitat de Catalunya: Departament
d’Ensenyament

·         Coll, C. (2010). Enseñar y aprender en el mundo actual: desafios y encruzijadas. Pensamiento Iberoamericano, 7, 47-66.


1.- Explica breument què són les comunitats d’aprenentatge, els seus objectius i metodologies, i quin és el paper que poden jugar en les possibilitat de canviar l’organització i el funcionament dels sistemes educatius.

És un projecte de transformació de centres educatius que es basa en l’aprenentatge dialògic (metodologia que es basa en una concepció comunicativa de les ciències socials abarcant nombroses disciplines) i la participació de la comunitat per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la millora convivència en els centres educatius, que això comporta aconseguir els següents objectius:

- Aconseguir l’èxit de resultats per a tothom.
- Prevenció dialògica dels conflictes.
- Participació, corresponsabilització i implicació de tota la comunitat.
- Impulsar l’excel·lència i equitat.
- Potenciar el diàleg igualitari entre tots els agents educatius com a valor de millora educativa.
- El centre educatiu estigui obert al territori.

La transformació fa passes decisives cap aquests objectius aplicant les teories i actuacions que la comunitat científica internacional ha demostrat que són les més efectives per aconseguir-ho. Es distingeix per un esforç comú de tota la comunitat per assolir la igualtat educativa de totes les noies i nois, partint del convenciment que totes i tots tenen dret a la millor educació i tenen capacitats per aconseguir-la. Els seus principals inclusius es basen en la superació de la visió de la igualtat com a homogeneïtzadora, així com de la diversitat que no té en compte la igualtat. Les comunitats d’aprenentatge busquen la superació de les desigualtats socials i educatives des de la transformació del centre i del context social, en lloc d’adaptar l’ensenyament a aquells grups culturals marginats o amb risc d’exclusió social.2.- Per què el CEIP l’Amistat de Figueres i l’escola Dr. Alberich i Casas de Reus es consideren comunitats d’aprenentatge?

CEIP l’Amistat de Figueres:
La Comunitat d'Aprenentatge és un projecte educatiu de transformació de l'entorn per poder aconseguir l'èxit escolar de tots els alumnes.
Diem que és un projecte de transformació, perquè amb la participació dels membres de l'entorn, famílies, voluntaris, associacions culturals, esportives, etc. podem CREAR un nou entorn afavoridor d'aprenentatge per a totes les persones que ho desitgin i, a l'hora, un clima de solidaritat i convivència.


Escola: http://phobos.xtec.cat/b7008006/

Escola Dr. Alberich i Casas de Reus:
Les Comunitats d'aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d'un centre educatiu i del seu entorn per aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l'aprenentatge dialògic,mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais.
Un dels elements fonamentals dins les Comunitats d'Aprenentatge és la participació de tota la comunitat educativa, familiars, professorat, voluntaris, etc. 
Les persones treballen en pla d'igualtat amb un objectiu compartit: l'aprenentatge dels nens i nenes per no estar socialment exclosos a la societat de la informació.

Escola: http://www.xtec.cat/ceip-alberich/escola.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada